Kognitivně-behaviorální terapie

Mgr. Bc. Martin Pardy

terapie zaměřena na problémy a cíle klienta

Kognitivně-behaviorální terapie | Mgr. Bc. Martin Pardy | KBT Opava

„Nejsou to věci samé, co nás znepokojují, ale naše mínění o těchto věcech.“

Mgr. Bc. Martin Pardy terapeut v Opavě. Certifikovaný a zkušený.

O mně

Při mé práci zdůrazňuji vzájemnou propojenost myšlenek, emocí, tělesných prožitků a chování. Pomáhám klientům identifikovat a rozpoznat škodlivé myšlenky, kterými si klienti nevědomky ubližují. Mezi tyto myšlenky patří různé katastrofické scénáře, černobílé vidění světa (všechno, nebo nic) i nadměrná a nerealistická očekávání. Zásadní a klíčová je spolupráce mezi terapeutem a klientem. Pouze touto spoluprací lze dosáhnout pozitivních změn v životě. Zaměřuji se na řešení problémů a dosahování cílů.

Mým cílem není jen pomoci klientovi zbavit se svých problémů, ale současně klientovi předávat potřebné vědomosti a dovednosti, aby si později mohl pomoci sám. V případě pozdějších těžkostí se klient nemusí znovu obracet na terapeuta, protože už bude vybaven vhodnými technikami a postupy, které se v předchozí terapii naučil.

Co je KBT ?

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je moderní a vědecký psychoterapeutický směr, který je v současnosti považován za jeden z nejefektivnějších psychoterapeutických přístupů vůbec. Podle KBT jsou psychické potíže výsledkem „chybných“ způsobů v chování a myšlení. Tyto způsoby jsou naučené a udržované vnějšími i vnitřními faktory.

Kognitivně-behaviorální terapie zdůrazňuje vzájemné propojení myšlenek, emocí, tělesných prožitků a chování.

Příklad “nesprávných a škodlivých” myšlenek:

KTB pomáhá při:

Charakteristika KBT:

KBT je obvykle krátkodobá terapie, která je zaměřena na konkrétní problémy a cíle klienta. Terapeut a klient společně pracují na dosažení těchto cílů v co nejkratším čase. Obvyklý počet sezení je 8 – 12.
Cílem terapie je řešení přítomných problémů, zaměřuje se především na faktory, které problém udržují.

Důraz je kladen na konkrétní změny v životě.

KBT je vzdělávací, cílem je naučit člověka všem potřebným dovednostem, aby si později v případě potřeby dokázal pomoci sám.

KBT se zaměřuje na myšlenky a přesvědčení klienta jako základní zdroj emocionálního prožívání a chování. Terapeut pomáhá klientovi identifikovat negativní škodlivé myšlenky a zkoumat, jak tyto myšlenky ovlivňují jeho pocity a chování.

Kognitivně-behaviorální terapie

Mgr. Bc. Martin Pardy

Vyberte si datum a čas z dostupných termínů

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*
Zpráva

Cena terapie: 750Kč - 50min

První setkání 70min